Diệt mối tận gốc

Chống Mối Công Trình

Chống Mối Công Trình

16/04/2022

Dịch vụ Phòng chống mối công trình xây dựng của chúng tôi được thực hiện theo quy trình chuẩn công nghệ Châu Âu, đảm bảo công trình sau khi được xử lý có thể ngăn chặn sự xâm nhập của mối ít nhất 5 năm kể từ ngày xử lý. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC […]

Xem thêm
Dịch vụ diệt mối tận gốc

Dịch vụ diệt mối tận gốc

16/04/2022

DỊCH VỤ DIỆT MỐI TẬN GỐC Mối là loài côn trùng có tính xã hội cao, chúng sống thành tập đoàn có thể lên tới cả triệu con và hoạt động gây hại ngày đêm không ngừng nghỉ. Mối tiêu thụ gỗ làm thức ăn, hàm của mối có cấu tạo là hàm nhai nghiền nên có thể […]

Xem thêm